Vispārīgie interneta veikala lietošanas noteikumi:

 • Pasūtījuma apstiprinājums no SIA „MUF”, juridiskā adrese Purgaiļi, Sēja, Sējas novads, Latvija, PVN reģ. nr.: LV40103644653, puses apliecina Klienta pasūtījuma saņemšanas faktu, bet nenozīmē, ka pasūtījums ir izpildīts. SIA „MUF” patur tiesības atteikties no pasūtījumu izpildes gadījumos, kad situācija nevar tikt risināta no mūsu puses (piemēram, piegādātājs nevar piegādāt konkrēto preci). Jebkuru problēmu gadījumā, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi “MUF” par to ziņo pircējam.
 • Klients ir pilnībā atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību, nododot sava personīgā reģistrācijas konta informāciju trešajai personai.
 • Klientam ir pienākums veikt personīgās informācijas labojumus, ja informācija, kas iekļauta reģistrācijas formā, ir mainījusies.
 • Iepērkoties SIA “MUF” interneta veikalā www.outdoorexperts.lv , klients piekrīt turpmāk saņemt īpašos piedāvājums un jaunākās ziņas no SIA “MUF” savā e-pastā.
 • Klientam ir tiesības pieprasīt savu personīgos datu dzēšanu no SIA „MUF” datu bāzes, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@outdoorexperts.lv
 • Pasūtījumus var veikt tikai SIA „MUF” interneta veikalā.
 • Minimālais pasūtījuma apjoms ir 10 Eur.
 • Visu preču cenas ir norādītas eiro valūtā iekļaujot PVN.
 • Pēc klienta pieprasījuma SIA „MUF” var veikt izmaiņas esošajā pasūtījumā vienas darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, izņemot gadījumus, kad pasūtījums jau ir sapakots vai izsūtīts. Pasūtījuma izmaiņas attiecināmas uz šādiem gadījumiem:
 • jauna produkta pievienošana;
 • daudzuma izmaiņas;
 • atteikšanās no pasūtītā produkta. Izmaiņas jāsūta uz e-pastu: info@outdoorexperts.lv, norādot attiecīgā produkta kodu.
 • Par produkta apraksta, ietvertās tehniskās informācijas vai produkta attēla atbilstību ir atbildīgs produkta piegādātājs vai ražotājas. Šādas kļūdas var rasties piegādātājam vai ražotājam nepareizi norādot produkta aprakstu vai kādu citu no SIA "MUF" neatkarīgu iemeslu dēļ. Par jebkurām šāda tipa kļūdām lūdzam ziņot SIA "MUF", sazinoties izmantojot e-pastu: info@outdoorexperts.lv
 • Produkti ar speciālām cenām ir norādīti mūsu mājas lapā un ir īpaši marķēti.


Apmaksas nosacījumi

SIA „MUF” interneta veikals www.outdoorexperts.lv piedāvā šādus apmaksas veidus:

 • Izmantojot integrētu maksājumu sistēmu PaySera. (visas populārākās interneta bankas Latvijā, SEB, Swedbanka, Citadele u.c.)
 • Izmantojot integrētu maksājumu sistēmu Omniva Checkout /  Maksekeskus AS
 • Ar norēķinu kartēm Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro un American Express
 • Apmaksa ar bankas pārskaitījumu.
 • Izvēloties jebkuru no apmaksas veidiem, pastāv iespēja preces saņemt ar izvēlētā piegādātāja starpniecību. (Pakomāts, Kurjers)
 • Rūpīgi aizpildiet visus pirkuma noformēšanai prasītos datus. Rēķins tiks sagatavots un nosūtīts uz pasūtījumā norādīto e-pastu.
 • Maksājums jāveic tikai tad, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no SIA „MUF” par visu preču esamību noliktavā.
 • Veicot apmaksu bankā, obligāti norādīt rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta TIKAI pēc pilnas maksājuma summas saņemšanas. Ja pasūtījuma rēķins netiek apmaksāts 7 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, pasūtījums tiek automātiski dzēsts no sistēmas.

Piegādes nosacījumi

"MUF" veikalā iegādāto preču piegāde tiek nodrošināta Eiropas teritorijā, kā arī Uzbekistānā, Ukrainā, Kazahstānā, izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus un ievērojot Latvijas valsts preču aprites regulējošos likumus. (skat. zemāk), kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā - papildus ir iespēja saņemt sūtījumu izmantojot Omniva pakomātu tīklu vai kurjeru.*

Lai noskaidrotu informāciju par piegādes iespējām citur pasaulē sazinieties ar SIA “MUF” veikalu rakstot uz: info@outdoorexperts.lv vai zvanot pa tālr.: +371 28807888.

*Piegādes cenu apmērs var atšķirties no šeit minētā, ja attiecīgais piegādes operators maina piegādes cenu.

Prece uz norādīto adresi tiks izsūtīta 3-5 darba dienu laikā, uzsākot atskaiti no nākamās dienas, kad ir saņemta pilna apmaksas summa. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

*Preču piegāde var kavēties, ja iestājas kādi iepriekš neparedzēti nepārvaramās varas apstākļi. Piegāde tiks kavēta nepārvaramās varas apstākļiem atbilstošu laika periodu.

Kontakti

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar “MUF” veikalu, rakstot uz: info@outdoorexperts.lv vai zvanot pa tālruni +371 28807888.

Atteikuma tiesības

 • Ja Patērētājs nolemj atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas likums „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” (turpmāk – PTAL) un Distances līgumu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk - MK Noteikumi Nr.255) nosaka, ka Patērētājam ir tiesības atkāpties no Distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un nodot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”, Patērētājam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā (MK Noteikumi Nr.631). Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji bojāta. Saņemtās pretenzijas par preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas PTAL normām, atbilstoši reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu Nr.631 prasībām. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 • “MUF” patur tiesības nepiemērot Distances līguma noteikumus un nepieņemt atpakaļ preci(-es) gadījumā, ja prece(-s) tika izgatavotas klientam pēc individuāla projekta vai pasūtījuma tādējādi tiekot personalizēta (-s).

Preču atgriešanas kārtība

Patērētāja pienākums ir nekavējoties paziņot par preces defektu, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas;

Preces atgriešanas kārtība:

 • Nepieciešams aizpildīt atteikuma veidlapu
 • Pievienot dokumentu, kas apstiprina pirkumu (kases čeku, internetbankas izdruku vai kurjera izsniegto pavadzīmi);
 • Aizpildītu atgriešanas veidlapu jāsūta uz info@outdoorexperts.lv;
 • Preci oriģinālā, nesabojātā iepakojumā nepieciešams piegādāt vai nosūtīt uz “MUF” adresi;
 • “MUF” izskata iesniegumu un atbilstoši LR likumdošanai, 10 (desmit) darba dienu laikā, nosutām Jums rakstisku atbildi uz e-pastu no kura tika nosūtīts pieteikums;
 • “MUF” ir tiesīgi atteikt atgrieztās preces pieņemšanu un neatgriezt naudu, ja nav saglabāta preces kvalitāte, oriģinālais iepakojums, ievērots atteikuma tiesību izpildes termiņš;
 • “MUF” apņemas atgriezt pilnu preces vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu pircēja bankas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, no dienas, kad Patērētājs izsūtījis aizpildītu preču atgriešanas veidlapu;
 • Atgriežot vai mainot preci, pārvadājuma risku un izmaksas uzņemas Patērētājs.
 • Atsakoties no preces, nauda par pārvadājumiem netiek atgriezta.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Ja saistībā ar šo mājaslapu rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājaslapas apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdus pārrunu ceļā, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja Patērētājs jebkādā veidā ir pārkāpis vai grasījies pārkāpt “MUF” intelektuālā īpašuma tiesības vai meitsabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, Patērētājs piekrīt pakļauties šādas tiesas jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā. Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I). Ja starp “MUF” un Patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp “MUF” un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā.

Sekot mums Facebook